Szkolenia proponowane przez:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Arka Noego" w Głomsku

 

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI ORAZ PEDAGOGÓW SZKOLNYCH

 

Temat:

„Przygotowanie do pracy z uczniami mającymi kontakt z narkotykami”.

 

Oferta skierowana jest do szkół. Wykłady mają pomóc Państwu
w rozwiązywaniu problemów wynikających z kontaktu
z narkotykami oraz ich nadużywaniem przez młodzież szkolną.

Program szkolenia obejmuje:

  1.    UZALEŻNIENIE NARKOTYKOWE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY

Omówienie problemu uzależnienia od narkotyków wśród osób nieletnich.

 2.    JAK ROZPOZNAWAĆ, ŻE KTOŚ MA KONTAKT Z NARKOTYKAMI

Sygnały świadczące o uzależnieniu od narkotyków (sfery i zachowanie).

3.    FAZY UZALEŻNIEŃ

Narkotyki - na co zwracać uwagę ( fazy).

4.    PUŁAPKA UZALEŻNIENIA OD NARKOTYKÓW

Psychologiczne mechanizmy uzależnienia oraz system iluzji i zaprzeczeń.
 5.    SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE

Wstępne rozpoznawanie zażywania narkotyków specyficznych dla danej subkultury młodzieżowej.

 6.    NIEBEZPIECZNE SYGNAŁY RODZICIELSKICH ZAPRZECZEŃ - WSPÓŁUZALEŻNIENIE

Rodzice współuzależnieni; jak z nimi rozmawiać.

7.    RODZAJE NARKOTYKÓW ORAZ ICH PODZIAŁ

Narkotyki i ich rodzaje (prezentacja specyfików oraz sprzętu do narkotyzowania się).

 

KURS DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z OSOBAMI UZALEŻNIONYMI
OD NARKOTYKÓW

Szkolenie obejmuje następujące tematy:

1.      Omówienie problemu uzależnień.

2.      Sygnały świadczące o zażywaniu.

3.      Konsultacje i pomoc ambulatoryjna.

4.      Systemy pomocowe i leczenie.

5.      Praca w rodzinie.

6.      Program edukacyjno – terapeutyczny w punkcie konsultacyjnym.

7.      Pierwsza rozmowa.

8.      Prezentacja programu leczenia realizowanego 
   przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Arka Noego”

Wykłady prowadzone są przez Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Arka Noego" w Głomsku.

Artur Amenda - Lektor w Dziedzinie Alkoholizmu i Narkomanii, Instruktor Terapii Uzależnień.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny podany w kontakcie. 

UWAGA!

ZE WZGLĘDU NA DUŻĄ LICZBĘ CHĘTNYCH WARUNKIEM ZAKWALIFIKOWANIA NA KURS JEST WYPEŁNIENIE FORMULARZA I WYSŁANIE GO NA ADRES:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Arka Noego" w Głomsku
Głomsk1
77-424 Zakrzewo

LUB WYSŁANIE e-mail
NA ADRES:   centrum-arka@wp.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie - kliknij