Ogólnopolskie Stowarzyszenie
"Arka Noego" 

w Głomsku
tel. 062/599 40 17
kom. 783 186 204

  Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Arka Noego" rozpoczęło swoją działalność w 2015 roku. Po rozpatrzeniu naszego statutu Sąd Rejonowy w Poznaniu postanowił zarejestrować Stowarzyszenie dnia 22 października 2015 r. Wpis do KRS 0000581761 , NIP 7642670556, REGON 362798078.

28.02.2018r. 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Arka Noego w Głomsku otrzymało status
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO OPP

Kwota wynikająca z 1% podatku może być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego. Podatnik samodzielnie  wybiera, na czyją konkretnie rzecz przekazana zostanie kwota pochodząca z jego zeznania rocznego. Co ważne przekazując 1% z własnego PIT, podatnik nie traci ani złotówki - rozdysponowuje on jedynie kwotę, którą i tak musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa.

 
Przekazując 1% podatku na Ogólnopolskie Stowarzyszenie Arka Noego w Głomsku, pomożecie Państwo realizować zadania, których się podjedliśmy. Bez tej pomocy nie damy rady zrealizować rozpoczętych inwestycji: rozbudowy Punktu Pomocy w Głomsku, adaptację budynku, który cały czas zmieniamy oraz bieżących remontów, które są jeszcze potrzebne i są konieczne. W miesiącu lutym 2018 straciliśmy główny piec, oraz czekamy na ekspertyzę PPOŻ potrzebną do zmiany użyteczności tego budynku w Głomsku. Praca Stowarzyszenia byłabyby niemożliwa bez pomocy ofiarodawców, sponsorów
i wolontariuszy.
Jej zasięg byłby niewątpliwie mniejszy bez współpracy z samorządami lokalnymi i instytucjami państwowymi.

Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają, oddając bezinteresownie swój czas i pieniądze na potrzeby najuboższych. Mamy nadzieję, że wspólna troska o potrzebujących pomoże rozwiązać jak najwięcej problemów.


 


Druk
KRS


STATUT STOWARZYSZENIA
KLIKNIJ


Sprawdź nas w internetowej bazie danych organizacji pozarządowych i instytucji stanowiącej część portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl

Baza administrowana jest przez Stowarzyszenie Klon/Jawor we współpracy z innymi organizacjami i jest jedynym tak kompleksowym zbiorem danych o organizacjach pozarządowych i instytucjach w kraju.

Główna siedziba 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia  "Arka Noego"

http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=239953

 

OPIS PROBLEMU

 Na rozwój wzrostu narkomanii wpływa wiele różnych czynników, zjawisk i procesów.
Nie można jednoznacznie powiedzieć, że ten problem dotyczy tylko i wyłącznie dzieci i młodzieży z marginesu naszego społeczeństwa. Niestety coraz częściej spotykamy się właśnie z przypadkami dzieci z tak zwanych „dobrych domów”, z rodzin dobrze sytuowanych i zajmujących wysokie stanowiska w społeczeństwie.
Okres kiedy ma się –naście lat, jest okresem krótkim, ale krytycznym, jeżeli chodzi o procesy dojrzewania. W tym czasie młody człowiek, już nie dziecko a jeszcze nie dorosły, staje przed trudnym zadaniem odkrycia swojej osobowości, cech płci, buduje swoją niezależność, szuka autorytetów i wartości, które nadadzą jego życiu sens.
Uzależnienia, a w szczególności narkotyki okradają te młode osoby z ich cennego czasu, sił życiowych i zdrowia. Przerywają tak ważny proces w życiu człowieka jakim jest uczenie się. Przynoszą nieodwracalne konsekwencje na całe życie.
Nastolatki, które biorą narkotyki zamykają się w sobie, właśnie w czasie, w którym powinny doświadczać i poznawać  życie.
W dobie XXI wieku ani domy, ani szkoły, ani poszczególne środowiska naszego społeczeństwa nie są odporne na różnego rodzaju uzależniacze, a w szczególności na narkotyki. Narkotyki są wszędzie.
Profilaktyka, którą oferujemy nie odnosi się tylko do dzieci i młodzieży. Dotyczy ona wszystkich osób zaangażowanych w działania wychowawcze, a przede wszystkim rodziców, w następnej kolejności: nauczycieli, duszpasterzy, personel pomocniczy itd., albowiem wszystkie te osoby odpowiadają za skuteczność wychowania.
Obowiązkiem każdej osoby w naszym społeczeństwie jest to, aby nie przechodzić nad problemem uzależnienia obojętnie mówiąc „mnie to nie dotyczy”. Dlatego bardzo ważną rzeczą są nieustanne szkolenia profilaktyczne dla: rodziców, nauczycieli, a w zasadzie każdego kto ma do czynienia z drugim człowiekiem, po to, by móc pomóc.
Społeczeństwo musi uzmysłowić sobie, że narkoman to nie szaleniec ze strzykawką w ręku, ale że współczesny narkoman zaczyna coraz częściej jako osoba dobrze wychowana, osiągająca znakomite wyniki w nauce a nawet i w sporcie, w pracy, idąca z duchem czasu, utalentowana. Rodzice, nauczyciele, osoby mające styczność z młodzieżą muszą nauczyć się rozpoznawać w miarę wcześnie momenty eksperymentowania dziecka z narkotykami, środkami uzależniającymi, reagować na daną sytuację i pomagać w odpowiedni sposób.
Dziś nie wystarczy powiedzieć dziecku „nie bierz, bo to nie przynosi nic dobrego”. Trzeba znaleźć taki sposób dotarcia do serca i umysłu dziecka, aby potrafiło samo wybrać wolność, by „NIE” powiedziało świadomie i w odpowiednim momencie. 

Ślepa miłość

Spójrz matko, czy nie jesteś załamana?
Wychowałaś syna na narkomana?!
Gdzie byłaś, gdy brał prochy z kolegami?!
Gdy nie wracał do domu całymi nocami?!
Nie pytałaś, na co wydawał kieszonkowe,
przecież on sobie życie skraca o połowę!
Nie interesowało Cię,
gdzie jest twój syn, ani jak się czuje,
czy twoje sumienie nie protestuje?!
Widzia
łaś go przecież,
jak wracał rankiem na haju,
on łykał „ słoneczko” i czuł się jak w raju.
Nie dziwiło Cię,
dlaczego ma na rękach tyle ran?!
Po prochach brał nóż i kaleczył się sam.
Czy nie widzisz, matko,
jak twój syn si
ę stacza?!
Jego życie błędne koło zatacza.
Dlatego pisze ten wiersz,
o twym synu i tobie,
by nie by
ło za późno,
byś nie płakała na jego grobie!!!

Mośka z Kamiennej Góry

 

Zgubne skutki głupoty

Niedawno temu, chyba gdzieś w maju,
zajączek misia spotkał w tramwaju.
Zdziwił się bardzo patrząc na niego.
Pomyślał: „Dzieje się coś niedobrego”.

Czemuś taki mizerny? - zapytał go szczerze.
Tak ci się przyglądam i oczom nie wierzę!
Zawsze taki silny, potężnej postury,
teraz same kości, blady kolor skóry.

Łapy ci się trzęsą i dziwnie dygocą,
jeśli masz kłopoty służę swą pomocą.
Wzruszył się misiaczek, we łzach tonie cały:
Jakiś ty, zajączku, dobry chociaż taki mały!

Powiedzie
ć całej prawdy nie mam zbyt ochoty.
Bo moje kłopoty wzięły się z głupoty.
Koledzy namawiali, ja się nie broniłem.
Zażywałem fetę i trawkę paliłem.

To one sprawi
ły, moje ty kochanie.
Że dzisiaj mnie widzisz właśnie w takim stanie.
Tak smutno mówiąc, misio do morału zmierza:
Narkotyki zniszczą i taaaaakiego dużego zwierza.


Katarzyna Górnik z Wroc
ławia

Te wiersze dedykowane są wszystkim osobą, które mają kontakt z narkotykami, ale i naszym przyjaciołom, którzy stoją z nami we wspólnej walce z plagą, jaką jest narkomania.
 

Nasza działalność:

1. Koncerty pod nazwą:

„SLOT KONCERT BEZ DRAGÓW BEZ PRZEMOCY”

Slot Koncert jest imprezą dla ludzi młodych, jak i starszych. Ma charakter muzyczno-edukacyjny, połączony z propagowaniem wśród młodzieży stylu życia wolnego od wszelkiego rodzaju nałogów. Wiąże się z tym całkowity zakaz spożywania alkoholu i narkotyków na terenie, na którym odbywać się będzie koncert.
Istotnym elementem koncertu są świadectwa ludzi, którzy wpadli w sidła uzależnienia od narkotyków i alkoholu. Są również przeprowadzone rozmowy po koncercie na temat problemów z uzależnieniem. Istnieje możliwość nabycia ulotki na temat narkomanii i alkoholizmu. Zespoły, które wyraziły swój udział występują tylko za zwrot kosztów. Koncert zrzesza ludzi dobrej woli i nie ma charakteru zarobkowego.
Celem koncertu jest zachęcanie młodych ludzi do poszukiwania wartości i sensu życia wolnego od uzależnienia i przemocy, budowanego na fundamencie biblijnych wartości, a przede wszystkim na przykazaniu miłości bliźniego. W świecie przemocy i „czarnych marszów” to powinno być podstawą każdego działania.

Kliknij aby zobaczyć powiększenie

 

Kliknij by zobaczyć powiększenieKliknij by zobaczyć powiększenieKliknij by zobaczyć powiększenieKliknij by zobaczyć powiększenieKliknij by zobaczyć powiększenieKliknij by zobaczyć powiększenieKliknij by zobaczyć powiększenie

 

Kliknij by zobaczyć powiększenieKliknij by zobaczyć powiększenieKliknij by zobaczyć powiększenie

 

Pobierz utwory zespołu Fire Fly

1. Audio Track 01 6.01MB   2. Audio Track 02 4.42MB   3. Audio Track 03 2.80MB
4. Audio Track 04 5.46MB   5. Audio Track 05 5.15MB   6. Audio Track 06 5.41MB
7. Nie płacz

2. Profilaktyka w szkołach

 

  


 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Arka Noego w Głomsku realizuje przy współpracy z Urzędem Miejskim
w Złotowie otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym ogłoszonego zarządzeniem nr 185.2017 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 31 sierpnia 2017 r., Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Arka Noego” w Głomsku, zostało zobowiązane do realizacji projektu pn. PROFILAKTYKA „ARKI” NA RZECZ MŁODZIEŻY ZŁOTOWSKIEJ


 

OFERTA DLA SZKÓŁ
przeciwko uzależnieniom

Zajęcia prowadzone są dla kilku klas w dużej sali w ciągu dwóch godzin lekcyjnych lub dla całej szkoły w dużej sali danego miasta (kino, Dom Kultury). Zajęcia profilaktyczne prowadzone są w obecności nauczycieli. Mile widziani są pedagodzy, psycholodzy, policja oraz osoby bezpośrednio związane z problemem uzależnień.
Celem zajęć jest zachęcenie uczniów do mówienia "NIE" dealerom i kolegom promującym narkotyki, czy alkohol; poznanie brutalnej prawdy o uzależnieniu, a także zastanowienie się nad samym sobą i swoją przyszłością w kontekście uzależnień. Po zajęciach przeprowadzana jest dobrowolna, anonimowa mini-ankieta (dla chętnych).

Udostępniamy kasety audio z nagranymi świadectwami byłych narkomanów i alkoholików, które były emitowane w ponad 40 radiostacjach, w tym w I programie Polskiego Radia.

OFERTA DLA SZKÓŁ
przeciwko przemocy i agresji

Zajęcia profilaktyczne odbywają się w grupach klasowych w obecności nauczycieli. Uczniowie poznają znaczenie problemu agresji i przemocy. Nauczą się te pojęcia rozróżniać i klasyfikować, a ponadto rozpoznawać etapy, formy i przejawy zachowań agresywnych w odniesieniu do konkretnych sytuacji (scenariusze zachowań).

Uczeń po spotkaniu powinien umieć odpowiednio zareagować widząc przemoc, zdawać sobie sprawę z tego, jak można pomóc osobie, która stała się ofiarą przemocy. Wiedzieć gdzie można znaleźć wsparcie i pomoc w sytuacji, kiedy jest się ofiarą. Znać procedurę „Niebieskiej Karty” i wiedzieć jakie konsekwencje prawne niesie za sobą stosowanie przemocy. Powinien również być świadomym jak wielką traumę wywołuje przemoc i wszystkie jej przejawy i formy. Znać inne sposoby rozwiązywania problemów, rozładowywania napięć psychicznych, nawiązywania zdrowych relacji interpersonalnych, różnych - pozytywnych form dialogu, dyskusji I  poszanowania stanowiska oraz zdania innych osób, bez konieczności stosowania siły czy innych form nacisku.

Poruszany jest problem braku umiejętności rozwiązywania konfliktów jako jednej z przyczyn powstawania i narastania skłonności do agresji i przemocy (prezentacja multimedialna). Uczniowie poznają sposoby radzenia sobie ze złością, gniewem, frustracją i poczuciem bezradności, które często wywołują agresję zarówno w szkole, jak i poza szkołą (scenki tematyczne). Treść zajęć odniesie się również do sytuacji sprzyjających oraz utrudniających powstawanie agresji w szkole oraz do konsekwencji takich zachowań z perspektywy ofiary, sprawcy oraz świadka przemocy.

Na zakończenie spotkania grupa wspólnie dokona próby ułożenia kodeksu „Szkoły bez przemocy”, czyli zestawu zaleceń, których należy przestrzegać aby czuć się bezpiecznie w szkole, a jednocześnie aby umieć przenieść te zalecenia poza środowisko szkolne. Uczniowie wypełnią również krótkie i anonimowe ankiety dotyczące problemu agresji i przemocy w ich szkole.

 

Kliknij by zobaczyć powiększenieKliknij by zobaczyć powiększenieKliknij by zobaczyć powiększenieKliknij by zobaczyć powiększenie

ZOBACZ OPINIE ZE SZKÓŁ - KLIKNIJ

Wykłady prowadzi:

Artur Amenda - Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia " Arka Noego ",

Certyfikowany Instruktor Terapii Uzależnień , Dyplomowany Lektor w dziedzinie alkoholizmu i narkomanii.

Koszt przeprowadzonych warsztatów profilaktycznych wynosi
3.00 zł. od osoby oraz 1.00 zł za kilometr z Głomska.
Jeśli wyjazd jest powyżej 100 km koszt wynosi 3.50 zł. od osoby oraz 1.00 zł za kilometr z Głomska.
Powyżej 1000 uczniów cena od osoby jest do negocjacji.

Wystawiamy rachunki.

Dotychczas przeprowadziliśmy spotkania profilaktyczne m.in.: na Dolnym Śląsku (Lubin), na Śląsku Cieszyńskim (Cieszyn, Ustroń, Skoczów), na Pomorzu
(Świnoujście, Nowogard, Kamień Pomorski), na Mazurach (Giżycko, Olecko, Olsztynek, Gołdapia), w Wielkopolsce (Wieruszów, Turek, Konin, Ostrów Wlkp.),
w Iławie, Łodzi, Warszawie, Bełchatowie, Lublinie, Białymstoku, Kaliszu, Sochaczewie, Włoszczowie, Pińczowie i wielu innych miejscach.

Jeśli macie Państwo pytania, prosimy o kontakt:
Artur Amenda - Ogólnopolskie Stowarzyszenia "Arka Noego w Głomsku"
tel. 783 186 204 lub 
email :
 centrum-arka@wp.pl 

Uprawnienia Artura Amendy do prowadzonej działalności

Informacje o narkomanii i narkotykach - kliknij tutaj

 

    Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD -10

link internetowy do ICD-10

 

PROPONUJEMY:

Szkolenia dla nauczycieli i pracowników instytucji mających kontakt z dziećmi i młodzieżą pod hasłem „POTRAFIĘ POMÓC”

Wykłady mają pomóc Państwu w rozwiązywaniu problemów wynikających z kontaktu z narkotykami oraz ich nadużywaniem przez młodzież szkolną.
Zajęcia skierowane są przede wszystkim do nauczycieli oraz pedagogów szkolnych.

PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE :

 1. UZALEŻNIENIE NARKOTYKOWE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY 
Omówienie problemu uzależnienia od narkotyków wśród osób nieletnich.
2. JAK ROZPOZNAWAĆ, ŻE KTOŚ MA KONTAKT Z NARKOTYKAMI 
Sygnały świadczące o uzależnieniu od narkotyków (sfery i zachowanie).
3. FAZY UZALEŻNIEŃ 
Narkotyki - na co zwracać uwagę (fazy).
4.  PUŁAPKA UZALEŻNIENIA OD NARKOTYKÓW
Psychologiczne mechanizmy uzależnienia oraz system iluzji i zaprzeczeń.
5.  SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE
Wstępne rozpoznawanie zażywania narkotyków specyficznych dla danej subkultury młodzieżowej.
6. NIEBEZPIECZNE SYGNAŁY RODZICIELSKICH ZAPRZECZEŃ - WSPÓŁUZALEŻNIENIE
Rodzice współuzależnieni; jak z nimi rozmawiać.
7. RODZAJE NARKOTYKÓW ORAZ ICH PODZIAŁ
Narkotyki i ich rodzaje (prezentacja specyfików oraz sprzętu do narkotyzowani

·  Spotkania z rodzicami „JESTEM NA T®PIE”

 

3. Prowadzenie Placówek - Centrum Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi
PROGRAM TERAPEUTYCZNY: „BEZPIECZNA PRZYSTAŃ”

 

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków.

Problem ten dotyczy wszystkich miast czy gmin. Wiedza nasza wynika z naszej działalności.
Do naszych Punktów Konsultacyjnych zgłaszają się osoby obu płci w różnym wieku od 12 lat wzwyż.
W podwójnym diagnozowaniu, poradach, a następnie w terapii uczestniczy cała rodzina. Jeżeli dziecko jest uzależnione leczymy również rodziców i rodzeństwo, jeżeli uzależniony jest mąż; leczymy żonę i dzieci itd. Odpowiadamy na problem uzależnienia i współuzależnienia.
Przychodzą również osoby, które pojawią się jednorazowo w poszukiwaniu jednorazowej pomocy i takim osobom również chcemy pomóc.